banner

پرتو (سامانه جامع مالی)

سامانه پرتو را می‌ توان علاوه بر اداره کل امور مالی که مسئولیت تهیه دفاتر و صورت‌ های مالی بانک را به عهده دارد، در تمام ادارات کل، دوایر و واحدهایی که فعالیت‌ های آنها منجر به ثبت گردش مالی، صدور اسناد حسابداری، تهیه دفاتر مالی‌، تولید اطلاعات جهت انجام فعالیت‌ های مالی در سایر واحدها و تهیه گزارش‌ های متنوع از اطلاعات در سطوح مختلف سازمان می‌ گردد (مانند حسابداری مرکزی یا مدیریت مناطق سرپرستی‌ ها یا ادارات کل یا شعب) مورد استفاده قرار داد.

نیاز بانک‌ها به سامانه جامع مالی که ویژه بانک‌ ها طراحی شده باشد:

مدیریت بهینه امور مالی در یک سازمان، از مهمترین ارکان سامان بخشی به عملکرد در راستای مأموریت و افزایش سودآوری است. در یک بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری، انجام صحیح و به موقع وظایف مهمی که به عهده‌ این مدیریت قرار گرفته رمز موفقیت در ایجاد نظم داخلی و ارتقای کارآیی واحدها و نیز توانایی اتخاذ تصمیمات حساس و نهایتاً سودآوری بیشتر برای سهامداران است.

در ساختار سازمانی امور مالی بانک‌ ها معمولاً ادارات و دوایری از قبیل حسابداری، ممیزی دریافت و پرداخت، حسابداری اموال و انبارها، آمار، بیمه، بورس و اوراق بهادار، بودجه، مدیریت نقدینگی، سهامداران، مدیریت ریسک و … وجود دارند که هر یک ضمن انجام وظایف خود، نیازمند اطلاع از آخرین وضعیت عملکرد یکدیگر و کل بانک بوده و نمی‌ توانند گسیختگی اطلاعاتی داشته باشند. بنابراین یکی از نیازهای اساسی مدیریت مالی بانک‌ها وجود اطلاعات به روز، بدون مغایرت و یکپارچه است. بدیهی است امور مالی بانک قادر نخواهد بود بدون استفاده از یک سامانه جامع که اولاً تمام اطلاعات مالی بانک را  در یک پایگاه اطلاعاتی مجتمع نموده و ثانیاً اجرای سیاست های مدیریت ارشد مالی را در سطح سازمان تضمین نماید به وظایف خطیر خود عمل نماید. از سوی دیگر مدیریت مالی در بانک‌ ها و مؤسسات مالی تفاوت های قابل توجهی با مدیریت مالی در سایر سازمان ها مانند صنایع یا ادارات دولتی یا شرکت ها و مؤسسات تجاری دارد که موجب می شود اکثر سامانه های موجود که با توجه به گردش کار سازمان های فوق الذکر تهیه شده اند نتوانند نیازهای بانک‌ ها را تأمین نموده و کمبود یک سامانه مالی ویژه بانک‌ ها همواره محسوس بوده است.

44

ویژگیها

رویکرد کاربرد بانکی

 • ارائه سیستم‌ های کاربردی از قبیل دفترداری‌، حسابداری اموال و انبار و دریافت و پرداخت متناسب با کسب و کار و رویه‌های مورداستفاده در بانک‌ ها
 • ارائه سیستم‌ های کاربردی خاص از قبیل آمار،  سپرده قانونی،  کتابچه مقایسه‌ای بین بانکی جهت تهیه گزارش‌ های قابل ارائه به بانک مرکزی‌، سازمان امورمالیاتی و سایر ذینفعان داخل و خارج از سازمان

یکپارچگی

 • ایجاد گردش اطلاعات از طریق برقراری تعامل داده‌ ها و اطلاعات پردازش شده بین سیستم‌ ها
 • حذف ورود و ثبت اطلاعات تکراری از طریق تفکیک وظایف و محدوده مسئولیت‌ های هر سیستم
 • حذف مغایرت‌ های اطلاعاتی از طریق قابل دسترس بودن اطلاعات مشترک بین سیستم‌ ها

متمرکز بودن

 • ذخیره‌ سازی متمرکز اطلاعات دریافت شده از سطح بانک
 • اعمال کنترل‌های متمرکز جهت وحدت رویه در واحدهایی که مستقل و از نظرجغرافیایی پراکنده هستند
 • انجام تعاریف اطلاعاتی پایه و مشترک به‌ صورت متمرکز

استقلال واحدها

 • حفظ استقلال کاری واحدهای سازمانی استفاده کننده به‌ طور مثال در فعالیت‌ های پایان روز دفترداری، بستن سال مالی‌، تقویم تعطیلات، انبارگردانی، صدور اسناد طبقه‌ بندی جهت تهیه صورتهای مالی مستقل از اسناد صادره در دفترداری ….
 • تعریف مجوزهای دسترسی به اطلاعات و امکانات سیستم‌ ها  در سطوح مختلف به کاربران واحدهای سازمانی متناسب با  نیاز هر کاربر در هر واحد

انعطاف‌پذیری

 • تعریف پارامترهای مختلف از نوع تنظیمات اقلام محاسباتی، طبقه‌ بندی حساب‌ ها از دیدگاه استفاده در واحدهای مختلف

مزایا

 • تصميم‌ سازي‌ هاي به روز براي مديران بانک
 • تعريف ساختار سازماني بانك با حفظ سلسله مراتب
 • معرفی ساختار حساب‌، الگوهای اسنادو عوامل هزینه به‌ صورت متمرکز برای استفاده در سطح شبکه بانکی
 • تهیه صورت های مالی اساسی بانک در پایان دوره مالی به همراه یادداشت های مربوطه (به‌ صورت تلفیق شده و تلفیق نشده)
 • تهیه گزارش‌ های نقدینگی به همراه یادداشت های مربوطه
 • ایجاد بازار تبادل وجوه بین شعب ومحاسبات سود و جریمه
 • تهیه گزارش‌ های مدیریتی و مقایسه ای بین دوره ای
 • تهیه گزارش‌ های کفایت سرمایه و ریسک بر اساس استاندارد Basel II
 • ثبت تغييرات ارزش دفتري، ‌محاسبه استهلاك و خريد
 • و فروش دارایی‌ ها و اموال بانک
 • اعمال مديريت یکپارچه بر تمامی دريافت‌ ها و پرداخت‌ ها (ممیزی)
 • اعمال مديريت بر روي اقلام باز و كنترل و پوانته نمودن خودکار آنها
 • سهولت در رفع اشكالات و اعمال تغييرات در نحوه ارائه خدمات، تعرفه‌ ها و ضرایب
 • تهیه‌ گزارش‌ های مالی متنوع – با سرجمع‌ ها و تفکیک‌ های دلخواه- از سطوح مختلف حساب ها

زیر سیستم ها

سامانه یکپارچه مالی بانک‌ ها مشتمل بر 21 زیر سیستم به قرار زیر است:

 • مديريت كاربران

 • اطلاعات پایه عمومی

 • دفترداري

 • دريافت و پرداخت

 • حسابداری اموال و انبار

 • بازار تبادل وجوه

 • آمار

 • سپرده‌های قانونی

 • بودجه

 • مديريت

 • حساب های دولتی

 • مديريت مازاد/ کسری منابع شعب مناطق

 • ماليات

 • حسابداری تجمیعی

 • اقلام باز بدهكاران و بستانكاران

 • کارشناسی ریسک

 • کارشناسی مديريت نقدينگي

 • کارشناسی مديريت اقلام ترازنامه

 • بیمه

 • صورت‌هاي مالي

 • کتابچه وضعیت مقایسه‌ای بین بانکی

 • مديريت وجوه اداره شده

فناوری

نرم‌ افزارهای کاربردی مدرن علاوه بر اینکه باید بتوانند از بسترها و وسایل ارتباطی متنوعی که امروزه در اختیار کاربران قرار دارند استفاده نموده و قابل اجرا در محیط‌های مختلف باشند، باید از انعطاف پذیری خوبی جهت توسعه و همسازی با فناوری‌ های جدید هم برخوردار باشند. این امر تنها در سایه استفاده از دستاوردهای اخیر در حوزه طراحی و توسعه نرم‌افزار میسر می شود.سامانه پرتو با استفاده از جدیدترین ابزارها و امکانات موجود در عرصه تولید نرم‌ افزار که هم اکنون مورد استفاده کشورهای پیشگام در این عرصه می باشد و برخورداری از همکاری خبره ترین کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات در کشور تولید شده است. این سامانه با استفاده از متدولوژی RUP  تولید شده و از یک معماری سرویس گرا SOA برخوردار می باشد.

 

عنوان

مشخصات

Platform

با توجه به لزوم استقلال برنامه و محیط اجرای آن از سخت‌ افزارها و نرم­ افزارهای بستر آن، پلتفرم JEE   منظور شده است.

System Architecture

روش توسعه نرم‌ افزار در پویا روشی ویژه است با عنوان PUM (Pooya Unified Method) که با استفاده از مؤلفه­ های زیر تدوین شده است. در این روش رویکرد توسعه “معماری الویت اول” است:

Oracle Unified Method (OUM (

IBM Rational Unified Process (RUP (

Open Unified Process (Open UP)

Pooya own expertise in software development

Software Architecture

از معماری N-Tier استفاده شده است.

Framework

نظر به استفاده از پایگاه داده اوراکل در اکثر بانک‌ها از Framework توسعه برنامه کاربردی اوراکل (ADF) در محیط توسعه سیستم استفاده شده است.

Design Pattern

برخی از الگوهای طراحی مطرح، از جمله الگوی MVC در Framework مورد استفاده، به­ کار گرفته شده و به خوبی     پیاده­ سازی شده ­اند.

Server Operating System

Oracle Linux x64 ‏update 5

Data Base

Oracle 11G R2

Application Server

Oracle Weblogic 10.3.6.0

JAVA Engine

Oracle Jrockit jdk1.6.0_45 R28.2.7

Report Server

Oracle BI Publisher 10.1

Java Development Tools

Oracle Jdeveloper 11g, Oracle JHeadstart 11g

User Interface

Oracle ADF Faces, JSF

Backup/Restore Strategy

Oracle RMAN, Oracle Standby Data guard

Data Base Monitoring

Oracle Enterprise Manager

امنیت

امنیت جز لاینفک این سامانه است. شرکت پویا با به کارگیری راهکار‌های مختلف امنیت اطلاعات، محافظ پر قدرت اطلاعات بانک‌ها در تمام مسیر انتقال می باشد.

 • تعريف گروه‌ های مختلف کاربران و مشتریان
 • تعيين وظايف  و مجوزهاي عملياتي برای کاربران
 • كنترل مجوز دسترسي کاربران به منابع سيستم
 • انجام امور مديريت دسترسی‌، احراز هويت و صدور مجوز‌ها به صورت كاملا متمركز
 • درخواست مجوز از کاربر جهت هرگونه دسترسی به کامپیوتر کاربر یا اطلاعات شخصی روی آن
 • عدم دسترسی مستقیم نرم‌ افزارهای موجود در کامپیوتر کاربران به بانک اطلاعاتی و درنتیجه جلوگیری از دسترسی‌های غیر مجاز
 • قابليت رمز نمودن پيام ها بر اساس روش‌هاي استاندارد، در سطوح مختلف براساس استانداردهای مطرح در همان سطح
 • در سطح شبکه، استفاده از SSL و گواهی دیجیتال
 • پشتیبانی از الگوریتم های مختلف رمزنگاری مانند PKI، triple-DES و …. برای ارسال و دریافت اطلاعات (با پروتکل هایی مانند FTP و HTTP)
 • جلوگيري از SQL Injection، با استفاده از OR-Mapper (بدون نوشتن SQL در اغلب برنامه‌ها) و نیز تعریف پارامترهای لازم به صورت Bind Variable‌های دارای نوع مشخص
 • پياده سازي مكانيزم‌هاي كنترل و جلوگيري از سرقت هاي اينترنتي و سوء استفاده توسط كاربران سيستم يا كاربران خارجي، با استفاده از امکانات سیستم مدیریت مانند تغریف عملیات مجاز هر کاربر، ساعات دسترسی کاربران به سیستم، محدود کردن IP آنها
 • درج زمان دقیق هرگونه عملیات در سیستم همراه با شناسه کاربری
 • ثبت تاریخچه تغییرات انجام شده توسط کاربران و درنتیجه امکان بازرسی عملیات انجام شده در خصوص داده‌های حساس
 • امکان نگهداری اطلاعات حساس به صورت رمز شده در پایگاه داده برای جلوگیری از سرقت اطلاعات