banner

مشاوره

سازمان هايي كه تصمیم دارند به منظور توسعه کسب و کار یا همگامی با دستاورد های نوین فناوری اطلاعات، سامانه هاي اطلاعاتی خود را ارتقا دهند، در صورتی موفق به دریافت پیشنهاد مناسب خواهند بود که پیشاپیش نیاز خود را  تدوین  نموده و بتوانند آن را برای پیشنهاد دهندگان به طور جامع تبیین و تعریف نمایند. این سازمان ها به مشاوريني مجرب نياز دارند كه نیازهای آنها را دقیقاً شناسایی و تحلیل کنند و مسیری را برای پاسخ گویی به آن ترسیم نمایند تا سازمان را قادر سازد که به درستی به سمت هدف نهایی گام بردارد.

شرکت پویا خرسند است که با اتکاء به تجربیات طولانی خود در ارائه راهکارهای جامع به بانک­ها و موسسات مختلف و بهره گیری از دانش فنی کارشناسان خبره، توانسته مشاوری مطمئن برای مشتریان باشد.