banner

تحقیق و توسعه

 تحقیق و توسعه (R&D) از ضروریات پویایی هر صنعت و از رموز موفقیت هر شرکت نوآور است. بخش تحقیق و توسعه یکی از فعال ترین واحدهای این شرکت است که مستقیماً زیر نظر مدیریت عامل پویا انجام وظیفه می نماید. بسیاری از محصولات سخت افزاری/ نرم‌ افزاری تولیدی پویا حاصل تلاش و تحقیق و توسعه این بخش است. تمامی تجهیزات تولیدی پویا ابتدا در این بخش طراحی و نمونه سازی شده و پس از انجام آزمایش های اطمینان بخش به تولید رسیده است.

از جمله دست آوردهای پویا می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  •      سامانه سوئیچ بانکی پویا که مطابق با آخرین استانداردها و پاسخگو به نیازهای بومی است
  •      خوددریافت پویا با امکانات دریافت اسکناس و چک
  •      صراف پویا با امکان خرید و فروش ارزهای خارجی
  •      خودپرداز و خوددریافت پویا که هردو امکان دریافت و پرداخت را یک  جا انجام می دهد
  •      دستگاه خودکار فروش کارت که از جدید ترین تولیدات این بخش است