banner

دعوت به همکاری

شرکت پویا همواره بر این باور بوده است که ارزشمندترین سرمایه اش کارکنان متخصص، مسئولیت پذیر، پرتلاش، با انگیزه و اخلاق گرا هستند. از این رو جذب افراد با استعداد و مناسب کار پویا؛ فراهم کردن زمینه لازم برای ارائه بهترین عملکرد ایشان؛ و رشد و ارتقای تخصصی همیشه در دستور کار توسعه منابع انسانی شرکت بوده است.
برای پیوستن به پویا، می توانید رزومه خود را به نشانی HR@pooyaco.ir ارسال فرمایید. در مقاطعی که مشاغل خاصی مد نظر شرکت است، شرایط و مشخصات آن در صفحه فرصتهای شغلی ذکر می گردد. در این صورت چنانچه خود را واجد شرایط ارسال درخواست کار می دانید، از طریق تکمیل و ارسال فرم مربوطه اقدام بفرمایید .
پس از دریافت تقاضای شما، بر اساس فرآیند جذب عمل شده و شما را در جریان پیشرفت این فرآیند قرار خواهیم داد.

فرآیند جذب به صورت زیر است:
chart_05-700x526

در صورتی که در هر یک از مراحل فوق، نتایج بدست آمده نمایانگر عدم انطباق شرایط متقاضی با نیاز پویا باشد، فرآیند جذب متوقف شده، ضمن اطلاع رسانی به متقاضی،  سوابق جهت فرصتهای همکاری آتی نگهداری می­شوند.