banner

سامانه کارت اعتباری پویا

سامانه کارت اعتباری پویا که منطبق با دستورالعمل های بانک مرکزی در خصوص کارت اعتباری و بر اساس عقود اسلامی(مرابحه) طراحی و تولید شده است می تواند با ارائه گزارش های مالی و حسابداری متنوع و شفاف، مدیریت مالی کارت های اعتباری را تسهیل نماید. با توجه به اینکه در این سامانه فرآیند تعریف مشتری، تعریف حساب و تولید و صدور کارت بصورت جامع و یکپارچه انجام می شود، کارت های اعتباری تولید شده توسط سامانه بلافاصله پس از صدور فعال گردیده و آماده انجام تراکنش می شوند.

در این سامانه تراکنش های مالی انجام شده با کارت های اعتباری بطور آنی حساب های اعتباری مربوطه را تحت تاثیر قرار خواهند داد تا با تولید مکانیزه اسناد حسابداری، از بروز خطاهای انسانی پرهیز گردد. در سامانه کارت اعتباری پویا، مشتری قادر به مدیریت پرداخت بدهی های خود می باشد و می تواند از تخفیفات خوش حسابی(برگشت سود) بهره مند شود. همچنین امکان پرداخت اقساط تسهیلات اعتباری از درگاه های مختلف و عدم نیاز مشتری جهت مراجعه به شعبه برای پرداخت بدهی از سایر مزایای این سامانه محسوب می شوند.

سامانه کارت اعتباری پویا با پشتیبانی از استاندارد ISO8583 قادر به برقراری ارتباط با سوئیچ بانک می باشد و با فراهم نمودن امکان استفاده از ماجول امنیتی سخت افزاری (HSM)، امنیت کامل تراکنش های مالی را تضمین می نماید.