دفاتر پویا

تلفن( 20 خط )    88734430 – 021
فاکس   88734429 – 021
پست الکترونیک info@pooya.ir
کد پستی 1533833311
صندوق پستی  14335/574
دفتر مرکزی تهران – عباس آباد – خ قنبرزاده – بالاتر از آپادانا – کوچه ششم – شماره 36
دفتر پشتیبانی تهران – عباس آباد – خ قنبرزاده – بالاتر از آپادانا – کوچه چهارم – شماره 25
کارخانه کیلومتر 75 اتوبان کرج – قزوین  ، شهرک صنعتی کاسپین

 

dafatere_pooya_markaziدفتر مرکزی

dafatere_pooya_poshtibaniدفتر پشتیبانی

dafatere_pooya_caspian02کارخانه کاسپین